Administratie & Financiën

Ledenadministratie | Contributie | Verzekeringen

Ledenadministratie

Wil je je aanmelden of afmelden bij PSV Handbal kun je dit doen bij de ledenadministratie.

De ledenadministratie van onze vereniging wordt verzorgd door Olga Hendriks. Haar taken zijn onder andere het aanmelden en afmelden van leden bij het NHV, het “up-to-date” houden van de ledenlijst en het onderhouden van contacten met de penningmeester en het wedstrijdsecretariaat. Om je aan te melden als lid van PSV Handbal, moet je een inschrijfformulier invullen. Dit formulier kun je krijgen bij Olga Hendriks, in onze eigen kantine aan de Oude Bossche Baan, van je trainer of je kunt hem online invullen op onze website.

Het lidmaatschap wordt steeds voor een vol verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juli; in verband met de opgave van leden aan de Bond. Bij afmelding als lid zal de ledenadministratie altijd eerst bij de penningmeester nagaan of er aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Indien na 1 juli het lidmaatschap wordt opgezegd, blijft men de gehele contributie over het komende seizoen verschuldigd.
De contactpersoon van de ledenadministratie is:
Olga Hendriks
Hof van Wijck 16
5671 KB Nuenen
⇑ naar boven

Contributie
De contributie voor het seizoen 2017/2018 is als volgt:

F-jeugd € 170,-
E-jeugd € 187,-
D-jeugd € 187,-
C-jeugd € 223,-
B-jeugd € 271,-
A-jeugd € 296,-
A-jeugd Dames prestatie € 310,-
Senioren € 296,-
Senioren Dames prestatie € 310,-
Recreanten € 105,-

De verenigingscontributie wordt per jaar of per kwartaal geïnd. De inning van de termijnbedragen vindt steeds plaats aan het begin van het kalenderkwartaal.De contributie bestaat uit twee delen: bondscontributie en verenigingscontributie. Deze is gelijkmatig verdeeld over de verschillende kwartalen. Daarnaast betaalt ieder lid € 15,- per jaar kledingbijdrage.

Dit geschiedt op volgende wijze:

Overschrijving Jaar contributie 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
oktober begin oktober begin oktober begin november begin januari begin april
F-jeugd € 185,- € 185,- € 46,25 € 46,25 € 46,25 € 46,25
E-jeugd € 202,- €202,- € 50,50 € 50,50 € 50,50 € 50,50
D-jeugd € 202,- € 202,- € 50,50 € 50,50 € 50,50 € 50,50
C-jeugd € 238,- € 238,- € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50
B-jeugd € 286,- € 286,- € 71,50 € 71,50 € 71,50 € 71,50
A-jeugd € 311,- € 311,- € 77,75 € 77,75 € 77,75 € 77,75
A-jeugd prestatie € 325,- € 325,- € 81,25 € 81,25 € 81,25 € 81,25
Senioren € 311,- € 311,- € 77,75 € 77,75 € 77,75 € 77,75
Senioren prestatie € 325,- € 325,- € 81,25 € 81,25 € 81,25 € 81,25
Recreanten € 105,- € 105,- € 26,25 € 26,25 € 26,25 € 26,25
Administratiekosten € 25,-*

*Aanvullende opmerkingen. Bij PSV Handbal gaan we er vanuit dat iedereen de contributie voldoet door middel van een automatische incasso-opdracht. Het verwerken van een incasso-opdracht geeft namelijk enorm veel administratieve voordelen voor de penningmeester.Met automatische incasso is er de zekerheid van tijdige betaling. Echter wanneer toch een betalingsachterstand optreedt, zullen wij het betreffende lid hieraan eerst herinneren. Mocht betaling dan alsnog uitblijven, dan zal bij   spelende leden met een betalingsachterstand van meer dan twee termijnen een sanctie worden opgelegd  in de vorm van een speelverbod. Hierbij blijft de betalingsverplichting bestaan.Het bestuur zal hierover per geval een individuele beslissing nemen.

Het lidmaatschap wordt steeds voor een vol verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Bij afmelding als lid zal de ledenadministratie altijd eerst bij de penningmeester nagaan of er aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
Indien na 1 juli het lidmaatschap wordt opgezegd blijft men de gehele contributie over het komende seizoen verschuldigd.
IBAN-REKENINGNR. : NL73INGB0001101014 t.n.v. Penningmeester PSV Handbal

 Verzekeringen
PSV Handbal heeft enkele verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen lopen via het NHV en hebben betrekking op de leden en de vrijwilligers van PSV Handbal.Deze polis bestaat uit twee verzekeringen:

 • Aansprakelijkheidverzekering
  Deze dekt het risico van aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken.
 • Ongevallenverzekering
  De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval dat leden en/of vrijwilligers is overkomen tijdens activiteiten van PSV Handbal.

Het voert te ver om alle voorwaarden en bepalingen vanuit deze polis hier te omschrijven maar mocht u hierover meer willen weten dan kunt u voor meer informatie terecht bij de penningmeester of kijk op www.sportverzekeringen.nl/verzekeringen/sportbonden/nhv/#⇑ naar boven

 

Back to Top ↑

 • Agenda

  november, 2017

  Sorteer Opties

  Geen events

 • Archief

 • Zaalwachtschema


X