Belangrijk: overleg bestuur DSC en PSV

Beste sportvrienden,

Onlangs hebben wij, de besturen van Korfbalvereniging DSC en PSV Handbal en de gemeente Eindhoven gesproken over diverse kleinere voorvallen die de afgelopen weken in Sporthal De Vijfkamp hebben plaatsgevonden tussen beide verenigingen. Deze voorvallen hadden betrekking op het niet (tijdig) opruimen van sportattributen in de berging na trainingen en wedstrijden en op vertragingen van wedstrijden waardoor een wedstrijd abrupt is beëindigd om de andere vereniging op tijd aan haar wedstrijd te laten beginnen. De voorvallen op zich zijn klein en onschuldig, echter de discussie erom heen en het commentaar van verenigingsleden naar elkaar en de beheerder toe heeft tot een vervelende sfeer in De Vijfkamp gezorgd.

Naar aanleiding van het gesprek tussen de besturen, dat in goede sfeer en met wederzijds respect is verlopen, concluderen wij dat wellicht niet iedereen op de hoogte is van de unieke situatie in Sporthal De Vijfkamp. Wij lichten dat graag hieronder toe alsmede de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt.

Sporthal De Vijfkamp is eigendom van de gemeente Eindhoven en het is de gemeente die de ruimten in deze hal verhuurt aan onder andere DSC en PSV. De kantine in de Vijfkamp is echter eigendom van DSC en wordt ook beheerd door vrijwilligers van DSC. Anders dan in andere sporthallen, waar de gemeente eigen beheerders heeft aangesteld, heeft de gemeente met DSC afgesproken dat de kantinebeheerders van DSC ook namens de gemeente de Sporthal beheren. Het is daarom dat van huurders wordt gevraagd de eigen attributen zelf op te ruimen in de berging. Deze afspraak geldt op dit moment alleen in de Vijfkamp, maar in de toekomst zal de gemeente ook de andere sporthallen op deze manier gaan beheren ( vanuit bezuinigingsoogpunt).

Wij hebben geconstateerd dat niet altijd duidelijk is dat de kantine beheerder optreedt als sporthal beheerder namens de gemeente. Tevens hebben wij geconstateerd dat de beheerder niet altijd gelegenheid heeft de berging te openen om de attributen op te ruimen.

Wij hebben daarom het volgende afgesproken.
– De beheerder van de sporthal is voortaan duidelijk herkenbaar aan een bodywarmer van de gemeente Eindhoven waarop staat vermeld “Beheerder”;
– De berging zal tijdens de training zoveel mogelijk geopend zijn, zodat te allen tijde de attributen kunnen worden gebruikt en weer opgeruimd;
– De trainer of de teamvertegenwoordiger die de laatste training/wedstrijd heeft meldt zich bij de beheerder om de sleutel van de berging te vragen mocht deze gesloten zijn en brengt daarna de sleutel terug.
– Mocht de beheerder niet in de gelegenheid zijn de berging te openen, worden de attributen voor de berging geplaatst en meldt de trainer of de teamvertegenwoordiger dit bij de beheerder. De beheerder zal de attributen dan later in de berging plaatsen.

Anders dan voorgaande jaren spelen DSC en PSV hun jeugdwedstrijden beiden op zaterdag. Waar vertragingen in het verleden binnen de vereniging konden worden opgelost moet nu voorkomen worden dat de ene vereniging hinder heeft van vertraging bij wedstrijden van de andere vereniging.

Wij hebben daarom het volgende afgesproken.
De aanvangstijd van een wedstrijd wordt strikt aangehouden. Dit is in eerste instantie een taak van de zaalwacht en de (verenigings) scheidsrechter. Echter ook de trainer en/of teambegeleider dienen hierop toe te zien;

– Mocht vertraging ontstaan dan dient dit binnen de door de vereniging gereserveerde tijd te worden ingehaald (bijv. door het inkorten van pauzes);
– De beheerder zal tevens toezien dat tijdig wordt gestart en zal de betrokken zaalwacht/ scheidsrechter/trainer/teambegeleider op vertraging attenderen en overleg plegen.

In geen geval zullen wedstrijden voortijdig worden afgebroken zoals onlangs is gebeurd of zal de ene vereniging de andere vereniging storen in het wedstrijdverloop.

Spelers en toeschouwers onthouden zich van commentaar op de andere vereniging. We gaan respectvol met elkaar om.

Samen gebruiken we De Vijfkamp, samen weten we elkaar te vinden om tot ieders genoegen De Vijfkamp te blijven gebruiken. Immers, in plezier in onze sport en clubliefde vinden wij elkaar.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van:

Korfbalvereniging DSC

Rob Aarts
Bert Verlaek

PSV Handbal

Martijn van den Brand
Lilian Croes

Gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

X