Contributie 2014/2015

Beste Handbalvrienden,

Afgelopen donderdag, 25 september, heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden.
In deze vergadering hebben de leden besloten de contributie voor het seizoen 2014/15 te verhogen met 8%.
Deze contributie verhoging is het gevolg van de jaarlijkse verhoging van de zaalhuur met 4% per jaar.
Vorig jaar is besloten de verhoging van de zaalhuur niet door te berekenen in de contributie maar te dekken
uit een ingestelde contributie van € 100,- voor recreanten. De tegenvallende opbrengsten hieruit (€ 0,-!) noodzaken om
de huurverhoging van voorgaand jaar alsnog door te berekenen in de contributie.

De contributies voor het seizoen 2014/2015 vind je terug onder Bestuur & Organisatie, Administratie & Financiën.
Degenen die een machtiging voor incasso hebben afgegeven kunnen daar ook terugvinden wanneer de incasso’s zullen gaan plaatsvinden. Met een kleine vertraging zal de incasso voor de jaarcontributie en voor het eerste kwartaal plaatsvinden op 7 oktober a.s. Zorg dat je voldoende saldo op je rekening hebt staan.

Met vriendelijke groet,

Martijn van den Brand

Gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

X