Agenda Algemene Ledenvergadering PSV Handbal

Datum: Vrijdag 30 september
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine Oude Bossche baan

 1. Opening / mededelingen /afmeldingen
 2. Notulen ALV 2015
 3. Verslag van de commissies
  • Technische commissie / Ledenwerving
  • PR en Communicatie
  • Sponsoring
  • Secretariaat
  • Toernooi commissie
 4. Verantwoording verenigingsjaar 2015/2016
  • Toelichting penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing kascommissie verenigingsjaar 2016/2017
 5. Begroting en vaststelling contributie verenigingsjaar 2016/2017
  • Toelichting begroting penningmeester
  • Vaststelling contributie door de ALV
 6. Verkiezing bestuur

  Rooster van aftreden :

  • Aftredend als penningmeester: Gijs Kant
  • Verkiesbaar als penningmeester: Martijn van de Brand
  • Aftredend als secretaris: Karin Lammers, niet herkiesbaar
  • Vacature : Secretaris
  • Vacature : voorzitter
  • Vacature:  Algemene zaken
 7. Vrijwilliger van het jaar
 8. Jubilarissen
 9. Verslag Heisessie / Toekomstblik
 10. Vacatures
 11. Rondvraag, kalender en sluiting

Gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

X