Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Aanstaande vrijdag 29 september vindt de algemene ledenvergadering 2017 plaats.
Zoals eerder aangekondigd begint de ALV om 19.30 uur in onze kantine aan de Oude Bosschebaan.

Bij dezen alvast de agenda:

1) Opening / mededelingen /afmeldingen
2) Notulen ALV 2016
3) Verslag van de commissies
– Technische commissie / Ledenwerving
– PR en Communicatie
– Sponsoring
– Secretariaat
– Toernooi commissie

4) Verantwoording verenigingsjaar 2016/2017
– toelichting penningmeester
– verslag kascommissie
– verkiezing kascommissie verenigingsjaar 2017/2018

5) Begroting en vaststelling contributie verenigingsjaar 2017/2018
– toelichting begroting penningmeester
– vaststelling contributie door de ALV : er zal een voorstel voor contributieverhoging worden gedaan door het bestuur.

6) Verkiezing bestuur:
Rooster van aftreden :
– Aftredend als voorzitter: Chretien Linssen
– Vacature : voorzitter
– Vacature: Algemene zaken

7) Vrijwilliger van het jaar
8) Jubilarissen
9) Vacatures
10) Rondvraag, kalender en sluiting

Gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

X