Contributie 2017 – 2018

Beste Leden,

Volgend weekend zal de jaarcontributie en het eerste kwartaal van de contributie geïncasseerd worden. Zorg dat je voldoende saldo op je rekening hebt staan.

De contributies voor het seizoen 2017/2018 vind je terug onder Bestuur & Organisatie, Administratie & Financiën. Degenen die een machtiging voor incasso hebben afgegeven kunnen daar ook terugvinden wanneer de incasso’s zullen gaan plaatsvinden.

In de Algemene Leden Vergadering van 29 September jongsleden hebben de leden besloten een verhoging van de contributie goed te keuren. De verhoging houdt het volgende in.

  • Verhoging én differentiatie
  • Verhoging door kostenstijging
  • Differentiatie o.b.v. gebruik faciliteiten, bevordering entree jeugdleden
  • Contributie o.b.v. team, niet meer o.b.v. leeftijdscohort.

Met vriendelijke groet,
De penningmeester

Gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

X