• Contributie
  Categorie (2023/2024) Bedrag per jaar
  F-jeugd  €         220,00
  E-jeugd  €         240,00
  D-jeugd  €         240,00
  C-jeugd  €         280,00
  B-jeugd  €         335,00
  B-jeugd selectie  €         395,00
  A-jeugd  €         365,00
  Senioren  €         365,00
  Senioren selectie  €         400,00
  Trainingsleden  €         175,00

   

  Dit betreft de contributie voor een geheel jaar incl. kledingbijdrage. Een jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Per oktober 2023 zal er maandelijks worden geincasseerd. 

  Meer informatie over de contributie kan verkregen worden via de penningmeester.

 • Statuten en huishoudelijk regelement

  In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als de doelstellingen, de ledenvergadering, de verkiezingen van bestuursleden e.d. ook de rechten en plichten van leden staan hier in.

  Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken nog wat verder in detail zijn vastgelegd. De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging kunnen op verzoek worden opgevraagd bij de secretaris