Bestuur

ALV

30 dec: Contributie en kledingbijdrage 3e kwartaal

Beste PSV-ers, Op 5 januari2015 wordt de verenigingscontributie en kledingbijdrage voor het 3e kwartaal geïnd bij de (ouders van) leden die een machtiging voor kwartaalincasso hebben afgegeven. Gelieve te zorgen voor voldoende saldo op de bankrekening waarvan de contributie wordt geïnd. Bedankt! Vriendelijke groet, Martijn van den Brand

sport-en-turnhal-de-vijfkamp-014

09 okt: Lockers/kluisjes in de Vijfkamp

Vanuit de gemeente (sportpark Eindhoven noord) is het verzoek gekomen om de lockers/kluisjes in de Vijfkamp niet te gebruiken als speelgoed. Als men deze lockers / kluisjes op slot doet met een code en deze vervolgens dicht laat kan het SUMMA college ze op maandagochtend niet gebruiken. Er moet dan  iemand speciaal…

ALV

10 jan: Van de bestuurstafel: Nieuwsjaarsspeech

Beste mensen, Het jaar 2014 is inmiddels een paar dagen oud. Tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. Eerst wil ik met jullie achterom kijken naar het jaar 2013. Allereerst wil ik stilstaan bij de sportieve prestaties. Daarbij is het spelplezier in alle teams het belangrijkst. Daarin doet…

ALV

10 dec: Belangrijk: overleg bestuur DSC en PSV

Beste sportvrienden, Onlangs hebben wij, de besturen van Korfbalvereniging DSC en PSV Handbal en de gemeente Eindhoven gesproken over diverse kleinere voorvallen die de afgelopen weken in Sporthal De Vijfkamp hebben plaatsgevonden tussen beide verenigingen. Deze voorvallen hadden betrekking op het niet (tijdig) opruimen van sportattributen in de berging na…

zaalwacht

10 mrt: Zaalwachtreglement seizoen 2012-2013

Ieder spelend lid (vanaf 16 jaar) is verplicht om een aantal keren zaalwacht te zijn. (uitgezonderd de leveringsplichtige scheidsrechters). coaches geven aan het begin van iedere nieuwe competitie de feitelijke teamindeling door aan de contactpersoon, inclusief (06) telefoon nummers en e-mailadressen. Tevens kan hierop worden aangegeven met welke voorkeuren per…

ryszard

10 mrt: Vertrek Ryszard Malag

In goed overleg hebben het bestuur van PSV handbal en Ryszard Malag besloten aan het einde van dit seizoen afscheid van elkaar te nemen. Ryszard Malag was drie jaar lang verantwoordelijk voor het eerste vrouwenteam van PSV. Hierin was vorig jaar een absoluut topjaar met het bereiken van de play-offs…

ALV

10 feb: Nieuwe commissie komt eraan; Ledenwerving

Er is een nieuwe commissie aan het ontstaan binnen PSV Handbal. Een groepje enthousiaste leden gaat zich bezighouden met ledenwerving. Op vrijdag 24 februari komt de groep voor het eerst bij elkaar om ideeën uit te wisselen en plannen te maken. Bij de uitvoering van die plannen kunnen we vast…

ALV

07 nov: Herhaalde noodoproep: Scheidsrechters tekort!

Tijdens de ALV van 17 september j.l. is duidelijk geworden dat het scheidsrechter tekort een zéér groot probleem is bij PSV Handbal. Op het allerlaatste moment is voor dit jaar voorkomen dat een team buiten mededinging meespeelt. De discussie die we al gevoerd hebben over welk team dat zou moeten zijn, deed…