Bestuur

ALV

10 dec: Belangrijk: overleg bestuur DSC en PSV

Beste sportvrienden, Onlangs hebben wij, de besturen van Korfbalvereniging DSC en PSV Handbal en de gemeente Eindhoven gesproken over diverse kleinere voorvallen die de afgelopen weken in Sporthal De Vijfkamp hebben plaatsgevonden tussen beide verenigingen. Deze voorvallen hadden betrekking op het niet (tijdig) opruimen van sportattributen in de berging na…

zaalwacht

10 mrt: Zaalwachtreglement seizoen 2012-2013

Ieder spelend lid (vanaf 16 jaar) is verplicht om een aantal keren zaalwacht te zijn. (uitgezonderd de leveringsplichtige scheidsrechters). coaches geven aan het begin van iedere nieuwe competitie de feitelijke teamindeling door aan de contactpersoon, inclusief (06) telefoon nummers en e-mailadressen. Tevens kan hierop worden aangegeven met welke voorkeuren per…

ryszard

10 mrt: Vertrek Ryszard Malag

In goed overleg hebben het bestuur van PSV handbal en Ryszard Malag besloten aan het einde van dit seizoen afscheid van elkaar te nemen. Ryszard Malag was drie jaar lang verantwoordelijk voor het eerste vrouwenteam van PSV. Hierin was vorig jaar een absoluut topjaar met het bereiken van de play-offs…

ALV

10 feb: Nieuwe commissie komt eraan; Ledenwerving

Er is een nieuwe commissie aan het ontstaan binnen PSV Handbal. Een groepje enthousiaste leden gaat zich bezighouden met ledenwerving. Op vrijdag 24 februari komt de groep voor het eerst bij elkaar om ideeën uit te wisselen en plannen te maken. Bij de uitvoering van die plannen kunnen we vast…

ALV

07 nov: Herhaalde noodoproep: Scheidsrechters tekort!

Tijdens de ALV van 17 september j.l. is duidelijk geworden dat het scheidsrechter tekort een zéér groot probleem is bij PSV Handbal. Op het allerlaatste moment is voor dit jaar voorkomen dat een team buiten mededinging meespeelt. De discussie die we al gevoerd hebben over welk team dat zou moeten zijn, deed…