Leeftijds- en teamindeling

Leeftijdsindeling & Teamsamenstelling

Handbal wordt gespeeld in verschillende (door het NHV vastgestelde) leeftijdscategorieën. Bij PSV Handbal worden de jeugdteams twee maal per jaar opnieuw samengesteld: een keer vóór de zaalcompetitie (m.i.v. oktober) en een keer vóór de veldcompetitie (m.i.v. april).

Leeftijdsindeling

Dit is de leeftijdsindeling volgens het NHV (voor seizoen 2017-2018).
De peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar.

Geboortejaar Leeftijd Indeling
2011 6 jaar Kabouter
2009-2010 7, 8 jaar F-Jeugd
2007-2008 9, 10 jaar E-Jeugd
2005-2006 11, 12 jaar D-Jeugd
2003-2004 13, 14 jaar C-Jeugd
2001-2002 15, 16 jaar B-Jeugd
1999-2000 17, 18 A-Jeugd
Vanaf 1998 18+ Senioren

 

Het kan voorkomen dat er zo veel leden in één leeftijdscategorie zijn dat er meerdere teams spelen binnen die categorie. Deze teams spelen dan in de competitie op verschillende speelniveaus. Jeugdspelers worden bij NHV in de eigen leeftijdscategorie opgegeven, terwijl deze door PSV Handbal zelf misschien in een hoger team worden geplaatst. Hierdoor kunnen spelers voor meerdere teams uitkomen als dat nodig is. Je mag als jeugdspeler namelijk onbeperkt in een hogere leeftijdscategorie uitkomen.

In onderling overleg met de betrokken trainers en coaches, ondersteund door de jeugdcommissie, worden de teams samengesteld. Om problemen en onduidelijkheden te voorkomen worden deze teams samengesteld aan de hand van een aantal criteria. Bij de jeugd staat het leer- en ontwikkelingsproces voorop en niet  zozeer het winnen. De hierna beschreven criteria maken het indelen duidelijk. Dit voorkomt varrassingen en maakt voor ieder helder hoe wij handelen.

  • Leeftijd volgens NHV indeling (zie hierboven).
  • Technisch/tactische en sociaal/psychologisch vaardigheden
  • De omvang van de teams
  • Als er 2 of meer teams in dezelfde leeftijdscategorie samengesteld moeten worden, dan wordt de verdeling gemaakt op basis van technisch/tactische vaardigheden. Keepers worden in dat geval verdeeld over de teams.

Tot en met de B-jeugd kan er vrij gewisseld worden als keeperof veldspeler; iedereen kan kijken wat hij/zij het leukste vindt. Vanaf de A-jeugd diwordt er door de trainers/ coaches duidelijker op welke posities een veldspeler (of als keeper) zich zal specialiseren. Maar natuurlijk is het belangrijkste wat de veldspeler/ keeper zelf het leukste vindt!

In de wedstrijden bepalen de trainers/ coaches echter op welke positie de veldspeler/keeper zal spelen. Na de wedstrijden en trainingen kan hierover gepraat worden, maar de eindbeslissing ligt altijd bij de trainer/coaches.

X