Je bent welkom!

Wat leuk dat je van plan bent om lid te worden bij PSV Handbal, je kunt onderstaand formulier gebruiken om je aanmelding door te sturen naar de ledenadministratie.

Direct online Lid worden

Vul onderstaand formulier volledig in om je aan te melden bij PSV Handbal.

1. Ondergetekende

Pasfoto (voor digitale ledenpas NHV, kan eventueel ook later per mail opgestuurd worden)


Geslacht: *

Geboortedatum (dd-mm-jjjj): *
Ik ga spelen in: *


2. Voorwaarden


(Indien persoon geen 18 jaar, ouder/verzorger laten invullen).

Voorwaarden

Geeft zich op als lid van PSV Handbal en verklaart zich hiermee akkoord met de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging. Het lidmaatschap wordt steeds voor een volledig verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juli. Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 juli wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengt en blijft men de gehele contributie over het komend seizoen verschuldigd.
Het wedstrijdtenue bestaat uit een rood-zwart shirt en zwarte (met rode accenthoek) broek. De tenues worden door PSV Handbal aan de spelende teams in bruikleen ter beschikking gesteld voor het spelen van de wedstrijden van PSV Handbal. Als compensatie voor de kosten van de aanschaf betaalt elk spelend lid €15,- kledingbijdrage per jaar.
Betaling contributie door automatische incasso per kwartaal of door automatische incasso per jaar. Bij niet betalen van de contributie kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid. Middels ondertekening van dit formulier machtig ik PSV Handbal om de contributie automatisch te innen van:
Ik betaal het liefst per: *


3. Handbalverleden

Was je eerder lid bij een vereniging? *We hebben nog even bewijs nodig dat je geen robot bent:

Ik heb me ingeschreven, en nu?

Allereerst van harte welkom bij de leukste sportvereniging van Eindhoven! (Toch? Wij vinden in ieder geval van wel).
We hebben een checklist samengesteld voor nieuwe leden, niet alles is verplicht, maar we raden wel aan om alles even door te nemen..

X