contributie

ALV

09 okt: Contributie 2017 – 2018

Beste Leden, Volgend weekend zal de jaarcontributie en het eerste kwartaal van de contributie geïncasseerd worden. Zorg dat je voldoende saldo op je rekening hebt staan. De contributies voor het seizoen 2017/2018 vind je terug onder Bestuur & Organisatie, Administratie & Financiën. Degenen die een machtiging voor incasso hebben afgegeven…

ALV

24 sep: Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste leden, Aanstaande vrijdag 29 september vindt de algemene ledenvergadering 2017 plaats. Zoals eerder aangekondigd begint de ALV om 19.30 uur in onze kantine aan de Oude Bosschebaan. Bij dezen alvast de agenda: 1) Opening / mededelingen /afmeldingen 2) Notulen ALV 2016 3) Verslag van de commissies – Technische commissie / Ledenwerving…

Oud papier PSV Handbal

15 dec: Help PSV Handbal!

Help PSV Handbal met oud papier ophalen, anders moet de contributie omhoog! Zoals iedereen binnen de vereniging weet is het oud papier ophalen een belangrijke inkomstenbron. Op dit moment hebben we drie wijken: twee in Eindhoven en één in Geldrop. We hebben de afgelopen maanden weer een paar nieuwe beladers…

ALV

14 sep: Contributie 2016-2017

Beste Leden, In het weekend van 1 oktober zal de jaarcontributie en het eerste kwartaal van de contributie geïncasseerd worden. Zorg dat je voldoende saldo op je rekening hebt staan. De contributies voor het seizoen 2016/2017 vind je terug onder Bestuur & Organisatie, Administratie & Financiën. Degenen die een machtiging…

ALV

30 dec: Contributie en kledingbijdrage 3e kwartaal

Beste PSV-ers, Op 5 januari2015 wordt de verenigingscontributie en kledingbijdrage voor het 3e kwartaal geïnd bij de (ouders van) leden die een machtiging voor kwartaalincasso hebben afgegeven. Gelieve te zorgen voor voldoende saldo op de bankrekening waarvan de contributie wordt geïnd. Bedankt! Vriendelijke groet, Martijn van den Brand

Nieuwe website

29 sep: Contributie 2014/2015

Beste Handbalvrienden, Afgelopen donderdag, 25 september, heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. In deze vergadering hebben de leden besloten de contributie voor het seizoen 2014/15 te verhogen met 8%. Deze contributie verhoging is het gevolg van de jaarlijkse verhoging van de zaalhuur met 4% per jaar. Vorig jaar is besloten…