• Vereniging

  GESCHIEDENIS
  Handbalvereniging PSV is ontstaan in 1932 en toen was PSV al een zogenaamde open vereniging: ook toegankelijk voor ‘niet Philips-medewerkers’. Het was één van de 17 verschillende verenigingen die onderdeel uitmaakten van de Federatie van Philips Sport Verenigingen, die door Philips gesteund werd. In de jaren 60, 70 en 80 kon er onder andere getraind worden in het Philips Ontspannings Centrum (nu “hartje Eindhoven”) en op de Herdgang.

  Handbalvereniging PSV speelde (en speelt) met haar topteams vrijwel altijd landelijk, vaak eredivisie of eerste divisie. In 1950 bijvoorbeeld werden onze mannen Nederlands kampioen. Toen was dat nog 11-handbal, gespeeld met 11 spelers op een voetbalveld. De dames zijn ook Nederlands kampioen geweest in het 11-handbal. Daarna werd handbal, in de top, vooral een zaalsport. In 1981 en 1990 hebben onze dames de NHV beker gewonnen. Beide jaren daarop hebben zij deelgenomen aan de Europa Cup, met wedstrijden tegen teams uit o.a. de DDR, Oekraïne en Roemenië.

  In 2000 is Handbalvereniging PSV gefuseerd met twee handbalverenigingen die ieder ook een lange geschiedenis in de handbalwereld kennen: Sport Vereniging Oude Gracht (SVOG) en Handbalvereniging DVC (Des-Vriendschap Combinatie). Daaruit ontstond een nieuwe vereniging: PSV Handbal. Een brede handbalvereniging, met Eindhovense roots, met nog steeds vele leden van de toenmalige fusieverenigingen. In 2012 vierden we ons 80-jarige bestaan.


  VISIE
  PSV Handbal heeft de volgende visie: PSV Handbal is een vereniging waar iedereen kan en mag handballen op het niveau dat aansluit bij zijn/haar talent, en daarbinnen het plezier en de uitdaging vindt om dat lang te blijven doen. De droom is het hoogste niveau te bereiken voor de prestatiesporter. De droom is om met de breedtesporter binnen zijn/haar mogelijkheden tot de beste prestatie te komen.

  TOPSPORT EN BREEDTESPORT
  Jezelf ontwikkelen en prestaties leveren maakt sporten ontzettend leuk en uitdagend. Bovendien geldt dat als je plezier hebt je veel eenvoudiger tot goede prestaties komt.
  Bij onze vereniging is er voor iedereen de gelegenheid om aan prestatiesport te doen. En wij zijn daarin ambitieus met onze prestatieteams. De dames komen uit in de landelijke eerste divisie en de mannen in de landelijke tweede divisie. Natuurlijk is PSV Handbal er ook voor handballers met andere ambities. Een grote vereniging als PSV Handbal kan en wil de ruimte bieden om zijn leden zowel prestatief als recreatief te laten sporten.

  DEMOCRATIE
  Wij zijn een democratische vereniging. Onze leden bepalen het beleid en de regels. Dit komt ieder jaar aan de orde tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur schrijft jaarlijks een ALV uit. Tijdens deze ALV leggen bestuur en commissies verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens worden de plannen voor het nieuwe jaar toegelicht en vastgesteld. Ook worden er tijdens deze vergadering bestuursleden gekozen.

  In welk team je ook speelt, iedereen is als lid van PSV Handbal even belangrijk. We vinden het belangrijk dat in alle openheid met elkaar wordt omgegaan en iedereen zijn zegje kan doen. Formeel is dat uiteraard mogelijk tijdens de Algemene Leden Vergadering, maar minstens net zo belangrijk is dat door het jaar heen intensief gecommuniceerd wordt tussen en met de leden, trainers, commissies en ouders.

  GEZELLIGHEID
  Gezelligheid willen we bereiken door naar elkaars wedstrijden te komen kijken, na te praten in de kantine en niet-handbal activiteiten te organiseren. Onze eigen kantine is daar heel belangrijk bij. Door het jaar heen worden feeste en andere activiteiten georganiseerd in onze kantine aan de Oude Bosschebaan. Deze is tijdens de veldcompetitie een ontmoetingsplaats: om een kopje koffie te drinken terwijl je kijkt naar de trainingen en wedstrijden van anderen, om in commissievergaderingen te werken aan onze vereniging en om komende activiteiten voor te bereiden.

  Tijdens de zaalcompetitie zien we elkaar bij onze thuiswedstrijden, die meestal gespeeld worden in Sporthal De Vijkamp en Sporthal De Tempel:

  STRUCTUUR
  De dagelijkse aansturing van de vereniging is door de leden gedelegeerd aan het bestuur. Naast het bestuur zetten veel leden zich in om de organisatie goed te laten verlopen. Er zijn vele werkgroepen en commissies werkzaam. Een commissie werkt zelfstandig aan haar taak binnen de financiële en beleidsmatige mogelijkheden van de vereniging. Elke commissie heeft zijn eigen aanspreekpunt binnen het bestuur. Dit bestuurslid verzorgt de communicatie tussen bestuur en commissie, zorgt zo nodig voor een bestuursbeslissing. Commissies dienen vooraf een begroting te maken van de kosten en opbrengsten. Op basis van deze begroting kan aan de penningmeester worden gevraagd om in middelen te voorzien.

  De structuur van onze vereniging is als volgt:

  JEUGD
  PSV kiest voor een ambitieus en prestatiegericht beleid, waarbij de trainingsactiviteiten aansluiten bij het technisch en tactisch concept van de vereniging. Met “prestatiegericht” wordt de ontwikkeling van de spelers benadrukt en niet in de eerste plaats het winnen. De teams worden samengesteld op basis van ambitie, talent en niveau van de spelers.

  Plezier in het sporten is een voorwaarde om tot goede prestaties te komen. Goed en doelgericht trainen moet geleerd worden; zien dat je een betere handballer(ster) wordt, samen ergens voor gaan en de ander helpen geeft voldoening. Per leeftijdscategorie worden er plannen gemaakt om onze jeugdleden hier zo goed mogelijk bij te begeleiden. Zowel voor de hogere als de lagere teams wordt een trainingsomgeving gecreëerd die past bij de ambitie en de technische en tactische vaardigheden van de leden. Wij streven ernaar om iedereen op een zo hoog mogelijk niveau te laten handballen.

  Bij de jeugd draait het niet alleen om handballen, maar ook om de activiteiten er omheen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd.

  SENIOREN
  Bij de senioren hebbenwe teams in zowel de prestatiesport als breedtesport. Doordat er zowel prestatiesport als breedtesport beoefend wordt is er voor ieder lid een passend team.
  Prestatiesport bij de senioren is een natuurlijke voortzetting van het beleid dat bij de jeugd is ingezet. Steeds streven we naar verdere kwaliteitsverbetering. 

  Breedtesport is de grootste tak binnen de vereniging. Bij zowel de heren als de dames zijn er meerdere breedtesportteams. Deze teams bieden de vereniging dan ook draagvlak.